Priporočena Zanimivi Članki

V podrobnosti

Logaritmične funkcije

Slika 1 spodaj kaže, da če b> 0 in b 1, potem graf y = izpolnjuje preskus horizontalne črte, kar pomeni, da ima funkcija f (x) = obratno. Da bi našli formulo za to obratno (z x kot neodvisno spremenljivko), lahko rešimo enačbo x = za y s funkcijo x. To lahko storimo tako, da logaritem vzamemo na dnu b na obeh straneh te enačbe.
Preberi Več
Članki

Bisektor kota

Opazujte spodnjo sliko: m (AÔC) = m (COB) = 20 ° Preverite, če polovica deli kot AÔB na dva kongruentna kota (AÔC in COB). V tem primeru se ravna premica imenuje kot bisektorja AÔB. Tako: Bisektor kota je ravno, ki izvira v zgornjem robu tega kota in ga deli na dva druga skladna kota.
Preberi Več
V podrobnosti

Primerljiv

Glede na premico d in točko F ravnine imenujemo parabolo množico enakomerno oddaljenih točk ravnine F in d. Na primer, kjer so F, P, Q in R točke ravnine in d enakomerna črta iste ravnine, tako da nobena točka ne pripada d, imamo: Opombe: 1.) Prispodobo dobimo s poševnim odsekom ravnega krožnega stožca: 2. ) Najpreprostejši odsevni teleskopi imajo ogledala z ravnimi paraboličnimi odseki.
Preberi Več